Discussie rondom gewijzigd ontwerp Stationsplein-Proveniersplein

0
3368
Sinds begin 2011 is er een hevige discussie over het ontwerp van de het Proveniersplein, het nieuwe stationplein aan de noordzijde van het nieuwe Rotterdam CS. Op 16 november 2011 zal de toekomstige inrichting van het Proveniersplein in de commissie Fysieke infrastructuur en buitenruimte van de gemeenteraad Rotterdam ter sprake komen.

Variant 6 besluit Deelgemeente Noord
Op 26 mei jl. heeft de deelraad Noord unaniem besloten om het vastgestelde ontwerp van het Proveniersplein in het programma van eisen te wijzigen in een ontwerp ‘variant 6’. Deze variant wijkt op essentiele punten af van het stedenbouwkundig plan voor het Central District zoals dat in 2008 door het college is vastgesteld.

Proveniersplein oorspronkelijk plan

Variant 3 oorspronkelijk plan
In het in 2008 vastgestelde PvE worden de Provenierssingel en de Spoorsingel weer met elkaar verbonden waardoor een lommerrijke groene singel ontstaat die aansluit bij het karaktervan de 19e eeuwse woonwijk. Dit sluit ook goed aan bij het Singelplan en de aanwijzing van de singels als beschermd stadsgezicht. Er wordt ingezet op het contrast tussen de luwte van de 19e eeuwse woonwijk aan de noordzijde van het plein en de hectiek van het Europese station aan de zuidzijde. Het vastgestelde PvE beoogt dat er overzicht en ruimte is op het plein. Net zoals aan de zuidzijde van het station wordt de tram naar de zijkant van het plein verlegd met een vrije doorloop. Dat is overzichtelijk en comfortabel voor de reiziger en biedt een fraai en obstakelvrij zicht op de groene singels en haar bebouwing. Tevens zijn alle genoemde vervoersmodaliteiten naar de huidige behoefte ingepast in het vastgestelde PvE uit 2008.

Proveniersplein nieuw ontwerp

Waarom het nieuw ontwerp niet voldoet
De nieuwe Variant 6′ is een variant zonder toevoeging van water. De functie van het water is ondermeer om te zorgen voor een duidelijke (fysieke) scheiding tussen de hectiek van het station enerzijds en de luwte van de 19e eeuwse woonwijk anderzijds. Voor het stationstaan in de nieuwe variant tramhaltes op het plein, inclusief bijbehorende inrichtingselementen zoals abri’s, reclameborden, informatiepanelen, hekwerken en bebording. Hierdoor is de situatie bij de ingang minder overzichtelijk voor reizigers en passanten. De toevoeging van obstakels op het plein en het laten vervallen van het water brengt het risico tot ‘verrommeling’van de openbare ruimte met zich mee. De variant van de deelgemeente is weliswaar goedkoper maar voegt minder kwaliteiten toe aan de stedelijke openbare ruimte.

Zowel wethouder Karakus als diverse bewoners hebben in diverse brieven al hun ongenoegen geuit bij het besluit van de deelgemeente. brief Karakusbrief bewoners

Aanleg vertraging
De discussie over de nieuwe variant, die sinds medio vorig jaar wordt gevoerd, heeft de planning verder onder druk gezet. Het is inmiddels niet meer mogelijk het plein tijdig, dat wil zeggen voor openstelling van de nieuwe reizigerspassage eind 2012, aan te leggen. Het plein zal eerst waar nodig tijdefijk ingericht worden en op een later moment definitief worden aangelegd.

Op 16 november 2011 zal de toekomstige inrichting van het Proveniersplein in de commissie Fysieke infrastructuur en buitenruimte van de gemeenteraad Rotterdam ter sprake komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in