Kans op sloop en nieuwbouw Tropicana kleiner geworden

0
3231

Tropicana

De kans op sloop van het Tropicana complex en nieuwbouw aan de Maasboulevard is kleiner geworden. Dit blijkt uit een brief van wethouder Schneider. De eisen die de gemeente Rotterdam stelt voor nieuwbouw op de lokatie zijn zo hoog dat nieuwbouw bijna geen kans maakt. De gemeente moet in alle gevallen instemmen in wijziging van het bestemmingsplan.

De eisen aan sloop – nieuwbouw bestaan uit:

 • De nieuwe bebouwing moet minimaal 25 meter van de Maas‘staan in verband met externe veiligheid (vervoer gevaarlijke stoffen en het risico van plasbranden).
 • Er dienen met name bij woningbouw zware maatregelen getroffen te worden aan de zijde van de Maasboulevard in verband met de geluidsbelasting.
 • Er zullen nadere eisen zijn van het Hoogheemraadschap omdat er sprake is van buitendijks bouwen en bouwen nabij een waterkering.
 • Het Havenbedrijf meet betrokken waarden vanwege het bouwen in en aan een kade.
 • De parkeerbehoefte moet binnen de bouwplot opgelost worden.
 • Vanuit stedenbouwkundige optiek is gaan hoogbouw gewenst op deze locatie. De maximaal toegestane hoogte blijf de hoogte van 14 meter uit het huidige bestemmingsplan Struisenburg.
 • Er mag geen sprake zijn van één langgerekt, aaneengesloten bouwblok dat het zicht op de Nieuwe Maas van af de Maasboulevard belemmert.
 • De kade moet een prettige, groene verblijfsplek worden.
 • Er moeten functies in de plint komen die leiden tot interactie met de openbare ruimte.
 • Er moet aandacht worden besteed aan een toegankelijke, continue fiets- en wandelroute langs de rivier als onderdeel van het Maasparcours.
 • Er moet sprake zijn van top of the bill architectuur en een goede, open uitstraling van de begane grond (zowel aan de Maasboulevard als aan de kant van de Maas).

Er is vanuit de gemeente sterke twijfel aan de financiele en milieutechnische haalbaarheid van sloop-nieuwbouw in het algemeen en woningbouw in het bijzonder. In de afgelopen maanden hebben de diverse Initiatiefnemers voor sloop-nieuwbouw deze twijfel niet weggenomen. Bovendien zijn er inmiddels meerdere (en deels concretere) alternatieven die uitgaan van transformatie van het bestaande gebouw. Milieuregelgeving is voor transformatie veel minder beperkend dan voor sloop-nieuwbouw varianten en weerstand van omwonenden zal vermoedelijk beperkt zijn of zelfs achterwege blijven. Ook kunnen hierbij geen knelpunten ontstaan door net bouwen in, op en aan een waterkering en een kade.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in