Nieuw Stadskantoor krijgt minder kleine appartementen

0
2631

Het Stadskantoor wordt herontwikkeld tot een complex voor wonen, werken en winkelen. Het monumentale Stadstimmerhuis wordt daarvoor gerestaureerd en de inmiddels gesloopte aanbouw wordt vervangen door nieuwbouw naar het ontwerp van het bureau OMA (Rem Koolhaas). Bekijk het project >

Geen Stadswinkel XL in nieuw StadskantoorStadskantoor Rotterdam
In juni 2011 werd bekend dat het College had besloten de Stadswinkel Centrum niet te verhuizen van het Stadhuis naar het Stadskantoor. Een deel van de begane grond van het nieuwe Stadskantoor was bestemd voor de Stadswinkel XL. Deze ruimte is maximaal flexibel ontworpen zodat deze op veel manieren kan worden ingevuld. Ook zonder de komst van de Stadswinkel zijn er dan ook voldoende mogelijkheden om de ruimte op een goede manier te vullen, zowel programmatisch als financieel aldus wethouder Karakus in een brief aan de commissie FIB van de gemeente Rotterdam.

Stand van zaken herontwikkeling Stadskantoor
Op 7 april 2011 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet voor de herontwikkeling beschikbaar gesteld. Hierna is de gunningfase van de aanbesteding gestart. De aanbiedingen van de aannemers worden in oktober 2011 verwacht. Begin november zal de directie Stadsontwikkeling haar voornemen tot gunning aan Wethouder Karakus voorleggen.

De uitvoering van de nieuwbouw van het Stadskantoor start met archeologisch onderzoek. De eerste activiteiten hiervoor op de locatie zullen eind 2012 plaatsvinden. Tot dat moment blijft het tijdelijk gebruik van monument en buitenruimte (een tijdelijke verblijfsplek vormgegeven door 2012 Architecten) van mogelijk.

Minder kleine appartementen
De aannemer wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en verkoop van de appartementen. In 2012 wordt een wijziging in het bouwbesluit van kracht. Hierin worden buitenruimten bij appartementen verplicht gesteld. Met deze wijziging in de wet is het in april vastgestelde minimum aantal kleine woningen wellicht niet aantrekkelijk voor de markt. Daarom wordt het minimum verlaagd van 46 naar 20. Hiermee geven de gemeente de marktpartij voldoende vrijheid om ontwerpkeuzes te maken die optimaal aansluiten bij de behoeften, uiteraard binnen de gestelde kaders.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in