Minder nieuwbouw en sloop in Nieuw Crooswijk

0
6951

De bouw van nieuwe woningen en de sloop van de huidige bebouwing in de wijk Nieuw Crooswijk is uitgesteld. Als gevolg van de economische crisis wordt de realisatie van de nieuwbouw met minimaal 8 jaar vertraagd en worden er minder huizen gesloopt dan gepland. Afgelopen week maakte de gemeente Rotterdam, deelgemeente Kralingen Crooswijk en de Ontwikkel Combinatie Nieuw Crooswijk (OCNC bestaande uit Woonstad Rotterdam, ERA Contour en Proper-Stok) de nieuwe plannen bekend.

In Nieuw Crooswijk in Rotterdam noord zouden zo’n 1800 woningen moeten plaatsmaken voor een grootschalige nieuwbouwwijk. Nu is er echter voor gekozen om 900 woningen die op de slooplijst stonden, te renoveren of een flinke opknapbeurt te geven. De  nieuwbouw in deelgebied Wandeloord wordt wel volgens de oorspronkelijke plannen afgebouwd alleen met enkele jaren vertraging.

Momenteel zijn er in totaal al 400 nieuwe woningen in Nieuw Crooswijk gerealiseerd waarvan 93 woningen in Nieuw Trapezium en 307 woningen in twee woonblokken aan de Boezemlaan.  Hiernaast is op het Paradijsplein de nieuwe Brede School gerealiseerd.

Consequenties aangepaste bouwplannen per deelgebied Nieuw Crooswijk 

Nieuw Crooswijk aangepast plan

In 2013 – begin 2014 wordt gestart met de bouw van Wandeloord – Blok F, het blok tegen de bestaande bebouwing van de Rusthoflaan. Hiermee wordt het gedeeltelijk afgebroken bouwblok weer gesloten gemaakt en kan aan de laatste bewoners met een terugkeergarantie een nieuwbouwwoning worden aangeboden. In totaal worden er in Blok F 51 sociale huurappartementen en 37 vrije sector huur- en/of koopeengezinswoningen gerealiseerd.

Verwachting is dat de Wandeloord – nieuwbouw blokken D en E, bestaande uit koopwoningen, voorlopig niet bebouwd zullen worden gezien de marktomstandigheden. Deze locaties worden vanaf 2014 ingericht als tijdelijke openbare ruimte. Bij een aantrekkende markt zullen deze locaties alsnog ontwikkeld worden. De inschatting van OCNC hiervoor is medio 2017.

De bebouwing tegen de Rusthoflaan (Blok G) aan zal weer regulier verhuurd gaan worden. Dit betekent wel een omvangrijke renovatie van de woningen die in 2014 start. Na de renovatie zullen de woningen weer in de reguliere sociale verhuur worden gebracht.

Woonstad heeft het voornemen de zogenoemde Reserveboezem III en de huurwoningen van het blok tegen de Paradijslaan (Blok H) te slopen vanwege de slechte bouw- en woontechnische kwaliteit en er nieuwe woningen te bouwen. Op de locatie van de 170 gesloopte woningen kunnen 40 tot 45 vrije sector huur eengezinswoningen gerealiseerd worden. De start bouw wordt verwacht in 2015.

Voor het Schutterskwartier zal door de betrokken partijen in 2013 een plan van aanpak met behoud van de huidige verkaveling worden gemaakt. In dit plan van aanpak wordt ingegaan op de aanpak van het openbaar gebied (inclusief rioolvervanging), de verkoop van panden, funderingsherstel en de mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap. Dit plan van aanpak zal door Woonstad, eventueel samen met Proper Stok en Era Contour worden uitgevoerd vanaf 2014.

Aan de Crooswijksebocht zullen alle huidige huurwoningen weer regulier verhuurd gaan worden. Hiertoe wordt gericht onderhoud uitgevoerd, waarbij er wordt uitgegaan van een verhuur tussen de 8 en 12 jaar. Hierna vindt een afweging plaats: sloop/nieuwbouw of renoveren.

In het Klein Trapezium zullen alle woningen weer regulier verhuurd gaan worden. Hier wordt uitgegaan van van een periode van circa 10 jaar. Wanneer de (markt) omstandigheden het toelaten wordt Klein Trapezium zo snel mogelijk herontwikkeld tot nieuwbouw, waarmee de huidige situatie van het open bouwblok wordt opgeheven. Om dit mogelijk te maken vindt er vanaf september 2013 gericht onderhoud in het complex plaats en zal de inrichting van het binnenterrein aan de kant van de woningen afgemaakt worden.

Ook in het Groot Trapezium zullen alle woningen weer regulier verhuurd gaan worden. De investeringen in het onderhoud zijn hier omvangrijk. Woonstad gaat in 2014/2015 in het Groot Trapezium investeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in