Spoordriehoek Bergpolder

0
5964

De bebouwing langs de Hofpleinlijn en de Insulindestraat, waaronder het gebouw de Spoorpunt (1922), in Rotterdam Noord wordt herontwikkeld. De huidige gebouwen zullen worden gesloopt en plaats maken voor een nieuwbouwblok De Spoordriehoek. De Spoordriehoek maakt onderdeel uit van de gebiedontwikkeling Bergpolder Zuid. Op 25 oktober 2011 is  het masterplan hiervan door B&W van Rotterdam goedgekeurd.

Nieuwbouw Spoordriehoek
Het nieuwe bouwblok van de Spoordriehoek vormt een duidelijke continue pleinwand aan het Insulindeplein en benadrukt zo de richting en aanwezigheid van de Hofbogen. De hoogte van de wand sluit aan op de omringende bebouwing van vier à vijf lagen. Vijf nieuwe gebouwen maken onderdeel uit van het nieuwe bouwblok. Drie panden op de plek van de Spoorpunt en twee panden aan de andere kant van sociaal cultureel centrum Iskender Pasa: de locaties OBR en Eef & Huub. De panden houden in maat en schaal het midden tussen de planmatige bouwblokken van Bergpolder en de niet planmatige negentiende-eeuwse panden van het Liskwartier en het oude Noorden.


Impressies Spoordriehoek uit het Masterplan: Van Bergen Kolpa Architecten

De materialisatie van de gevels sluit met zijn stoere industriële baksteenarchitectuur op eigentijdse wijze aan bij de omgeving. De kopgevel van de nieuwe Spoorpunt krijgt hierbij bijzondere aandacht. De gebouwen zijn per kavel te ontwikkelen en kunnen elk hun eigen karakteristiek krijgen in (woon)programma en architectuur. Ze beslaan de volle diepte van de Spoordriehoek, van Insulindestraat tot aan het Hofpleinviaduct, waardoor achterkanten worden vermeden. Op de hoek van de Spoorpunt is plek voor een klein café. De plinten van de gebouwen bevatten woon-werkwoningen of atelierwoningen met individuele entrees direct aan de straat. In het hart van de onderste lagen is ruimte voor parkeerplaatsen op eigen terrein.

Planning: 2013 – 2015
Na de vaststelling van het masterplan Bergpolder Zuid wordt gezamenlijk met de diensten van de gemeente gestart met de planvorming rond de Spoordriehoek, mogelijk in twee delen (ten noorden en ten zuidenvan cultureel centrum Iskender Pasa). In de eerste fase worden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden worden ter goedkeuring aan de deelraad voorgelegd. Hierna wordt een projectbestemmingsplan voorbereid doorVestia Rotterdam Noord, later aan te vullen meteen bouwaanvraag voor de geplande nieuwbouw. In 2013 zou gestart kunnen worden met de bouw, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de marktvraag zicht moet bieden op afronding van het project binnen de financiële randvoorwaarden. De herinrichting van de Voorburgstraat volgt na de start.

Gerelateerd ontwerp
Ontwerp van Akropolis Architecten van het woongebouw Insulindehof voor een deel van deze locatie.

Masterplan Bergpolder Zuid
Op 25 oktober 2011 werd het masterplan voor Bergpolder Zuid vastgesteld door het college van b&w en het dagelijks bestuur van deelgemeente Noord. Op 1 februari 2012 zijn de gebiedsafspraken van bergploder Zuid ondertekend, .

Het doel van de gebiedsontwikkeling is een stedelijke wijk met een mix van mensen te ontwikkelen die kunnen doorgroeien in hun wooncarrière en waar stedelijke gezinnen een plek vinden.
Het masterplan is in opdracht van Estrade projecten en Vestia Rotterdam Noord opgesteld. Vestia Rotterdam Noord en de Deelgemeente Noord werkten samen met Van Bergen Kolpa Architecten, ds+v, OBR, Hofbogen B.V, bewoners en ondernemers.  in een atelier aan de stedenbouwkundige visie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in