Brainpark herontwikkeling masterplan vastgesteld

6
5362

Het kantorenpark Brainpark 1 in Rotterdam Kralingen tussen de A16 en Campus Woudestein (met o.a. de Erasmus Universiteit) moet over een aantal jaren uitgroeien tot een groene en aantrekkelijke locatie met ca. 2.500 woningen, kantoren, onderwijsinstellingen en voorzieningen.

Op 2 december 2021 maakte de Gemeente Rotterdam bekend dat het Masterplan Brainpark I door het college van B&W is vastgesteld.

Brainpark herontwikkeling Max Euwe kwartier Bakkers en Hommen
Impressie Brainpark I ter illustratie van een mogelijke herontwikkeling

Masterplan Brainpark I

Brainpark I is vooral bekend als een kantorenpark. Het Masterplan laat zien dat dit gebied kan veranderen tot een levendig gebied met een goede mix van woningen, bedrijven en voorzieningen zoals horeca. Het gebied biedt volop kansen door de aanwezigheid van metrostation Kralingse Zoom en Campus Woudestein.

Het is een uitstekende locatie voor de transformatie van een kantorengebied naar een gevarieerder stedelijk milieu. Er is ruimte voor het toevoegen van woningen, maatschappelijke- en dagelijkse voorzieningen, horeca en vernieuwde kantoren. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in dit masterplan is dat er ruimte komt voor 2.500 tot misschien 3.000 woningen in verschillende categorieën; 30% sociale huur, 40% middensegment en 30% in het hogere segment. De bouw van woningen op Brainpark I moet de vraag naar stijgende woningen onder vooral studenten, starters, ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens opvangen.

Brainpark herontwikkeling – impressie Group A architects

Voor kantoren en bedrijven blijft de huidige 90.000 m2 ruimte beschikbaar. En op de begane grond van woongebouwen en kantoren komt er 45.000 m2 aan ruimte bij voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Ook gaat de gemeente ervoor zorgen dat er meer natuur en water te vinden is. Het centraal gelegen park en de vijvers worden opgeknapt. Hier omheen komen de nieuwe woon-werk-verblijf gebouwen.

Grondpositie Brainpark I en faciliterende rol Gemeente Rotterdam

Vanwege de eigendomsverhoudingen in het gebied en de grote belangstelling van marktpartijen om tot (her) ontwikkeling over te gaan, heeft de gemeente ervoor gekozen om bij de herontwikkeling van Brainpark I geen actieve grondpolitiek te voeren. De gemeente kiest voor een faciliterende en kaderstellende rol; er worden aan de hand van het Masterplan en projectbestemmingsplannen kaders gesteld en mogelijkheden geboden voor herontwikkeling.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de herinrichting van het openbaar gebied en de ontsluitingen met als doel om te komen tot een gezond en prettig woon-, werk- en leefklimaat. De gemeente zal de trekker zijn voor het realiseren van de benodigde geluidswerende maatregelen aan de zijde van de A16. Omdat de geluidswerende tussenschermen op grond van particulieren worden gerealiseerd zal dit gefaseerd en in samenwerking gebeuren met de desbetreffende eigenaren/ontwikkelaars.

In de huidige opzet bestaat Brainpark I uit 24 plots en de tussenliggende buitenruimte/ infrastructuur. Van de 24 plots zijn er 7 in erfpacht uitgegeven en zijn er 17 in particulier eigendom. De buitenruimte en infrastructuur is in eigendom van de gemeente Rotterdam

Bekijk hier het masterplan Brainpark I

Aandachtspunten

Bij de herontwikkeling van Brainpark I zijn een paar belangrijke aandachtspunten. Zo worden de nu aanwezige kantoorpanden omgebouwd tot of vervangen door duurzame woon- en of werklocaties. Ook de aanpak van de geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit zijn belangrijke onderwerpen.

De voorgestelde verdichting gaat gepaard met grootschalige investeringen in het mobiliteitsnetwerk. De derde oeververbinding (met hoogwaardig openbaar vervoer) moet het gebied beter verbinden met Rotterdam Zuid. Samen met de ontwikkelingen van Woudestein wordt Rotterdam Oost een centraal gelegen en goed verbonden stadsdeel.

Nieuwbouw Brainpark Bakkers Hommen

Brainpark is grotendeels in handen van particuliere vastgoedeigenaren en van de Gemeente Rotterdam. Eén van deze eigenaren is Bakkers Hommen die inmiddels vier panden bezit op Brainpark I. In september 2020 kochten zij het gebouw aan de Max Euwelaan 21-29. Inmiddels hebben ze plannen voor de ontwikkeling van het Max Euwe Quartier en het Max Euwe Park met ongeveer 775 sociale en middenhuur appartementen met voorzieningen. Afhankelijk van hoe de ruimtelijke juridische procedures verlopen, kan de bouw starten in 2023.

Brainpark herontwikkeling Max Euwe kwartier GroupA 2

Blue-House Projectontwikkeling

Een andere ontwikkeling op Brainpark is van Blue-House Projectontwikkeling. Deze ontwikkelaar uit Krimpen aan den IJssel wil rond een bestaand kantoorpand op Brainpark 590 nieuwe woningen en commerciële voorzieningen bouwen.

Brainpark Bluehouse projectontwikkeling

Aantrekkelijk groen

Naast nieuwbouw moet ook de buitenruimte van Brainpark I worden aangepakt. Brainpark moet een aantrekkelijk groengebied worden waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen in een natuurlijke omgeving. Grote waterpartijen zorgen voor opvang van overtollig water én verkoeling bij warm weer. Het bestaande groen moet verder worden uitgebreid en de geluidsoverlast van de A16 wordt aangepakt. Zo wordt Brainpark I straks een gezonde, groene en duurzame woon- en werklocatie.

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

brainpark 51.917729, 4.530290

6 REACTIES

  1. Bedankt Jan van Helleman voor de info. Dus als de toren bewoond gaat worden en gevuld wordt met de bijbehorende poppetjes, dan komt de Zalmhaventoren met stip op plaats 1 terecht van Rotterdams hoogste gebouwen, totdat deze t.z.t. weer overtroeft gaat worden door nog een hogere en hopelijk niet blokkendoos achtige toren.

  2. Wanneer veranderen jullie als Top010 de lijst met HOOGSTE GEBOUWEN VAN ROTTERDAM > 90 meter daar staat nog steeds de Maastoren op 1, terwijl inmiddels al enige tijd de ZALMHAVENTOREN met 215 meter de lijst aanvoerd, achterstallig website onderhoud soms, even bijwerken A.U.B. !

    • Ha Frans, de Zalmhaven is nog in nog niet gerealiseerd (nog in aanbouw) maar wel het hoogste punt bereikt. Zodra het gebouw wordt opgeleverd wijzigen we hem van aanbouw naar realisatie.

  3. Het is de Rotterdamse evenknie van het Amsterdamse Sloterdijk gebied mede dankzij het metrostation Kralingse Zoom. Trouwens wie naar deze voorlopige tekeningen kijkt is er eigenlijk niets nieuws onder de zon in Rotterdam dat geprezen wordt om zijn “spectaculaire architectuur” ?
    Rotterdam heeft gewoon een blokkendozen stad archtectuur met hier en daar een eetpaleis aan de Blaak, hoogbouw die vooral blijft steken bij 70 en 150 meter of net er boven en een enkele 215 meter torentje waar men dik tien jaar over gedaan heeft voordat het er staat. Voor Nedelandse begrippen misschien wel opzienbarend, maar wie echt op zoek gaat naar GEDURFDE en niet saaie architectuur en ECHTE hoogbouw komt uit in steden als Dubai, Kuala Lumpur die zich zelf aan het overtreffen is met moderne en grootschalige nieuwbouw en zelfs Jakarta waar Nedeland de basis heeft gelegd met Batavia.
    Rotterdam blijft liever op maaiveld niveau sukkelen, nieuwbouw en vooral hoogbouw duurt een eeuwigheid voordat het gestalte krijgt en belanden soms zelfs in de prullenbak zoals de Peter Stuyvesant toren, The Sax radiostilte (!) enzovoorts. Nu maar afwachten of de vermenselijking met woningen en kantoren van het Brainpark de stad meer allure geeft en verwacht zeker GEEN spectaculaire nieuw- en hoogbouw, wel een die aan het saaie af is (!), want dat is kenmerkend aan Rotterdam en eigenlijk geldt dat voor meer steden in Nederland, op die enkele speldenprik na ergens in het land…!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here