Home Overschie – rijksmonumenten

Overschie – rijksmonumenten

Rijksmonumenten Overschie Rotterdam

Overschie is een deelgebied in het noordwesten van Rotterdam. Tot 1941 was het dorp Overschie een zelfstandig gemeente waarna zij werd geannexeerd door de stad Rotterdam. In Overschie staan 41 rijksmonumenten.

Geschiedenis Overschie  

De geschiedenis van Overschie gaat ver terug in het verleden. In de 10e eeuw wordt er voor het eerst schriftelijk melding gemaakt van het dorp Overschie. Nadat er een dam was gelegd in het riviertje Schie waaraan het dorpje Schie lag, verkreeg het dorp de naam Schiedamme. Op de buitendijkse grond ontstond een nieuw dorp Nieuw Schiedamme, het tegenwoordige Schiedam. Het oude Schiedamme, het vroegere Schie werd Oudeschie genoemd. Eeuwen later is dit verbasterd tot Overschie. De geschiedenis van Overschie is bepaald door de ligging aan het riviertje de Schie. Het oorspronkelijke riviertje de Schie loopt van De Zweth naar Schiedam. De stad Rotterdam kreeg in 1340 het recht een kanaal te graven tussen Rotterdam en Ouderschie; later de Rotterdams Schie genoemd. De stad Delft die in hevige concurrentie strijd was met Rotterdam zinde dat niet. Delft ging een eigen verbinding naar de rivier de Maas graven, de Delfthavense Schie. De haven aan de Maas van de stad Delft werd Delfshaven. Overschie geraakte hiermee onder de invloedsfeer van Delft.

Woonhuis
adres: Delftweg 5 – 7
bouwjaar: 1710
architect: onbekend
monument: 

RK-kerk St. Petrus Banden
adres: Delftweg 13
bouwjaar: 1830
architect: P. Adams
monument: 

De Rotterdamse stadsarchitect P. Adams ontwierp deze kerk in neoclassicistische stijl o.a. herkenbaar aan de Griekse tempel vorm bij de entree. In de kerk is de gebeeldhouwde preekstoel een bezienswaardigheid.

Pastorie RK-kerk St. Petrus Banden
adres: Delftweg 15
bouwjaar: 1860
architect: onbekend
monument: 

Boerderij De Leeuwenhof
adres: Delftweg 122
bouwjaar: ca. 1750
architect: onbekend
monument: 

Landgoed Nieuw Rhodenrijs
adres: Delftweg 166
bouwjaar: 1933
architect: C.M. Pouderoyen
monument: 

De welgestelde Rotterdamse familie van havenbaron J. van Hoboken  kocht landerijen aan de Delftweg en liet hier buitenplaats Nieuw Rhodenrijs bouwen. Naast het landhuis zijn ook de brug, garage, tuin en duiventoren een rijksmonument.

Landgoed De Tempel
adres: Delftweg 186
bouwjaar: 1937
architect: H. Sutterland sr.
monument: 

Het landgoed De Tempel ontleent zijn naam aan het slot en “hoge heerlijkheid” De Tempel onder Berkel, tegen de grens met Overschie. In de 17e eeuw bezat de familie van Oldenbarneveld de heerlijke rechten over De Tempel, toen nog een buurtschap op de plaats van het gesloopte slot. Johan van der Hoeven bouwde in het begin van de 18e eeuw een landhuis op de plek van het huidige landgoed. (22 rijksmonumenten)

Veerhuis
adres: Kethelsekade 72-73
bouwjaar: 1767
architect: onbekend
monument: 

Het uit 1767 daterende Veerhuis verzorgde het veer over de Delftse Schie, de verbinding tussen Delft en de Maas. De stad Delft had niet alleen het kanaal in bezit maar ook de gronden langs het kanaal. Het veerhuis stond dus op Delftsgebied. Daarom bevindt zich boven de deur het wapen van Delft. De veerman was ook in dienst van de stad Delft. Tot 1923 was het veer in gebruik.

Grote Kerk en kerktoren
adres: Overschiese Dorpstraat 95
bouwjaar: 1900
architect: B. Hooijkaas jr.
monument: 

De Grote Kerk van Overschie met zijn karakteristieke toren is in de weide omtrek goed te zien. Na de brand in 1899 die oude kerk verwoeste herbouwde de Rotterdamse Bernard Hooijkaas deze kerk. Hij bouwde een nieuwe kerk met een meer functioneel ontwerp. De kerktoren behield wel zijn karakteristieke vorm. De kerktoren werd in 1970 een rijksmonument. De kerk zelf volgde in 2003.

Overschiese Dorpsstraat 134-138

Museum Overschie
adres: Overschiese Dorpstraat 134
bouwjaar: 18e eeuw
architect: onbekend
monument:
In dit pand (links naast nr. 138 op de foto) is het Museum Overschie gevestigd.

Overschiese Dorpsstraat 134-138

Woonhuis
adres: Overschiese Dorpstraat 138
bouwjaar: ca. 1625
architect: onbekend
monument: 

Deze woning heeft een trapgevel uit het begin van de 17e eeuw. Het is nog goed te zien dat de oorspronkelijke kleine ramen zijn vervangen door grotere. Dit is rond het jaar 1800 gebeurd. Het voorste deel van Overschiese Dorpsstraat 138 werd vroeger gebruikt als koetshuis.

Korenmolen
adres: Overschiese Kleiweg 775
bouwjaar: 1712
architect: onbekend
monument: 

Hogebrug Overschie

Hoge brug
adres: Overschieseweg
bouwjaar: 1662
architect: onbekend
monument: 32937 

Over de Delftse Schie in Overschie ligt de Hoge Brug. Deze brug is een zeldzaam voorbeeld van Nederlands bruggen- bouw uit de 17e eeuw. De Hoge Brug is hoog om zo het scheepvaart verkeer van Delft naar de Maas zo min mogelijk te hinderen. De eerste brug, een houten exemplaar werd in 1390 gebouwd. Deze werd in 1579 vervangen door weer een houten brug. In 1662 werd de huidige stenen brug gebouwd.

Brugwachtershuis Overschie

Brugwachtershuis
adres: Overschieseweg 2
bouwjaar: 1637
architect: onbekend
monument: 32935

Het brugwachterhuisje aan de Schiedamse kant va de Schie werd in 1637 gebouwd. Aan beide kanten van de Schie stonden vroeger brugwachtershuisjes. Dit stamt uit de tijd dat de Hoge brug twee kleppen had die ieder aan beide kant werden bediend.

Boerderij ‘De Honderdmorgen’
adres: Overschieseweg 14 – 16
bouwjaar: 1675
architect: onbekend
monument: 32936

Boerderij “De Honderdmorgen” is een 17e eeuwse hoeve met pannen wolfdak en vensters met 18e eeuwse schuiframen. Tot de boerderij behoren bakstenen schuren met pannen wolf- en zadeldaken.

Tollens Verffabriek Overschie

Fabriek en kantoor Tollens & Co
adres: Overschieseweg 34 – 36
bouwjaar: 1940
architect: J.H. van den Broek
monument:

In 1748 werd het Rotterdamse bedrijf Tollens & Co opgericht door de grootvader van de Roterdamse dichter Hendrik Tollens. Het bedrijf maakte verfwaren, lakken en vernissen en had in Rotterdam te weinig expansie mogelijkheden. In 1909 werd een nieuwe fabriek in Overschie in gebruik genomen. In 1940 werd het nieuwe gebouw gerealiseerd in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

Alle Rijksmonumenten in Rotterdam