Tuin van Noord

0
4410

De voormalige gevangenis met het monumentale Gerechtsgebouw aan de Noordsingel in Rotterdam wordt het herontwikkeld. Het complex wordt getransformeerd van gevangenis tot Tuin van Noord waar kan worden gewerkt en ontspant maar waar wonen de belangrijkste functie is. De monumentale gebouwen blijven behouden. Het terrein wordt omgevormd tot een omsloten openbare stadstuin waar de stedeling kan genieten van ruimte, groen en stilte.

Architect van de herontwikkeling is van Wessel de Jonge. Het ontwerp van de inrichting van de buitenruimte en tuin is van Atelier Quadrat. De Tuin van Noord wordt herontwikkeld in opdracht van HD Projectrealisatie in samenwerking met BAM Woningbouw.

Tuin van Noord
Tuin van Noord – Gevangeniscomplex Noordsingel – architect Wessel de Jonge

Wat komt in de Tuin van Noord

Elk onderdeel van de gevangenis zal nieuwe functie krijgen. Voor het Gerechtgebouw is een kantoorfunctie voorzien die bijvoorbeeld ingevuld kan worden door een bedrijf uit de zorgsector. Het notarieel archief krijgt een horecafunctie, zoals  een restaurant.

In drie van de vier cellenvleugels worden appartementen gerealiseerd met  mogelijk een kinderdagverblijf in de plint. Eén van de cellenvleugels wordt  gesloopt om de tuin rond de gebouwen te vergroten. Bewoners van de toekomstige appartementen kunnen ontspannen in de nieuwe tuin, waar een vijver en een speeltuin worden aangelegd. De ‘Tuin van Noord’ wordt openbaar toegankelijk door nieuwe poorten en doorgangen aan te brengen in de gevangenismuren

De kerk wordt losgekoppeld van de cellenvleugels en beschikbaar gesteld voor buurtbewoners. De bestaande gebouwen rondom de gevangenis worden ook ingericht als woningen.  Onder andere de Vrouwenvleugel, de hofwoningen achter het Gerechtsgebouw, de voormalige directievilla’s aan de Noordsingel, het administratiegebouw en de  twee bewaarders woningen op de hoeken van de voormalige gevangenismuur vallen  onder dit plan.

Naast de bestaande gebouwen wordt aan de westzijde van het terrein nieuwbouw gerealiseerd. Hierin worden woningen en kantoorruimtes opgenomen. Ook is er een parkeergarage voorzien.

Openbare stadstuin

De openbaar toegankelijke stadstuin krijgt een besloten karakter door het handhaven van de bestaande muur, het introduceren van niveauverschillen met bakstenen keermuren, beukenhagen en waaierende paden met flagstones tussen meer-stammige zilveresdoorns en magnolia’s. Een met blauwe regen begroeide pergola rondom een vijver vormt een verbijzondering in de tuin. De buitenruimte wordt ingericht door atelier Quadrat.

Planning

In 2012 zal het ontwerp verder worden uitgewerkt en zal het programma worden ingevuld. In 2013 wordt het bestemmingsplan in overleg met de gemeente gewijzigd naar het winnende plan. De bouwaanvraag en start verkoop vindt plaats in 2013. In januari 2014 zal de feitelijke levering plaatsvinden en daarna kan gestart worden met de bouw. Er zal sprake zijn van een gefaseerde uitvoering. Vermoedelijke oplevering is bij een continu proces mogelijk in 2016.

Projectgegevens
Naam:
Status:
Lokatie:
Deelgemeente:
Categorie:
Architect:
Opdrachtgever:
Start bouw:
Realisatie:
Tuin van Noord
in ontwikkeling
Noordsingel 117
Oude Noorden
Woningbouw, kantoren, horeca
Wessel de Jonge, Quadrat
HD Projectrealisatie
2014
2016
[mappress mapid=”97″]

 

Impressies

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here