Hudsons nieuwbouw Bospolder Rotterdam

0
9331
Hudsons Bospolder 2

Hudsons nieuwbouw naast Dakpark

The Hudsons wordt de naam van het nieuwbouwproject met 142 koopwoningen die in de wijk Bospolder in Delfshaven direct aan het Dakpark zal worden gerealiseerd. Op 13 maart 2017 werd bekend dat de ontwikkelcombinatie van TBI-onderneming ERA Contour en BPD Ontwikkeling samen met Jeroen Schipper Architecten, CULD en A2Studio de tender van de nieuwbouw hebben gewonnen. Naar verwachting start de verkoop vanaf september 2018. De prognose is om vervolgens in januari 2019 te starten met de bouw.

De gemeente Rotterdam wil in de wijk Bospolder in Rotterdam West de onbebouwde woningbouw locaties Punt 2, Schipper 2 en Schipper 3, direct grenzend aan het Dakpark laten ontwikkelen. In juli 2016 heeft zij hiervoor een ontwikkelopdracht uitgeschreven. De nieuwbouwwoningen komen op de onbebouwde grond aan de Hudsonstraat waar nu o.a. Proefpark de Punt ligt.

Hudsons Bospolder 1

Eengezinswoningen

Het nieuwbouwproject ‘The Hudsons’ voorziet in de behoefte om als gezin weer een aantrekkelijke woonplek te krijgen in de stad. Door koopwoningen toe te voegen aan het bestaande woningaanbod, die op dit moment voor zo’n 90% bestaat uit appartementen in de huursector, krijgt de wijk Bospolder meer variëteit.

Hudsons Bospolder 4

Op de locaties Punt 2 en Schipper 2 worden 118 eengezinswoningen met tuin in gesloten bouwblokken gerealiseerd. Op de locatie Schipper 3 wordt het bestaande bouwblok volgens de nieuwe begrenzing af gemaakt met 24 appartementen. De nieuwbouw grenzend aan het Dakpark zal overwegend 4-laags zijn.

Meer info projectwebsite

Nieuwbouw in Bospolder

De locatie Punt Schipper tussen de Hudsonstraat, Medinastraat en de Puntstraat vormt het sluitstuk van de vernieuwingsopgave van Bospolder, die rond 2000 is gestart. Aan de hand van het Stedenbouwkundig plan Bospolder 1999 – 2001 en het bijgestelde Masterplan Punt Schipperbuurt in 2006 zijn op verschillende locaties, waaronder de Puntstraat (2006) en het het mediterrane woonblok Le Medi (2008) nieuwe woningen teruggebouwd.

Puntstraat fase 1 Kuhne

Puntstraat fase 1 – Architectenbureau Kuhne & Co -2006
Le Medi - Rotterdam

Le Medi – Geurst & Schulze – 2008

Langs de Hudsonstraat is het Dakpark (2014) gerealiseerd, maar de woningbouw locaties Punt 2, Schipper 2 en Schipper 3 die direct aan het Dakpark grenzen zijn nog steeds onbebouwd.

Bospolder Rotterdam

Bospolder is een zogeheten herstructureringswijk waar vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw een grootschalig sloop-nieuwbouwprogramma is ingezet. Belangrijk doel hiervan was (naast vervanging van een verouderde woningvoorraad) om tot een beter evenwicht te komen in de woningvoorraad en daarmee een evenwichtiger bevolkingsopbouw in deze sociaal zwakke wijk. Het nieuwbouwproject de Hudsons maakt deel uit van de structuur van Bospolder die kan worden opgevat als een mozaïek van bouwblokken. De buurt heeft de potentie om door te groeien tot een succesvol rustig stedelijk woonmilieu.

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Punt-Schipper 51.908209, 4.440334 Punt 2 -Schipper 2&3NieuwbouwBospolder

Projectgegevens

Naam: The Hudsons
Status: in ontwikkeling
Locatie: Hudsonstraat
Deelgemeente:
Delfshaven – Bospolder
Categorie: Woningbouw
Architect: Jeroen Schipper Architecten, CULD en A2Studio
Opdrachtgever: ERA Contour en BPD Ontwikkeling
Start bouw: 2019
Realisatie: 2022