Parkhaven woningbouw

0
5700

Parkhaven010 moet een strook van woongebouwen worden op het onbebouwde terrein aan de Parkhaven aan weerszijde van de Euromast. De ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners die bestaat uit Heijmans Vastgoed, TBI Ondernemingen: ERA Contour en J.P. van Eesteren, Vesteda en Woonbron heeft voor de bebouwing van de Parkhavenstrook eind 2018 op eigen initiatief een voorstel ingediend. Op 30 januari 2020 zijn de randvoorwaarden van de ontwikkeling ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Rotterdam. In februari 2021 wordt het Masterplan Parkhaven voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ontwikkeling Parkhavenstrook

Parkhaven010 kan bestaan uit 9 woongebouwen met 73.500 m2 BVO met ca. 650 woningen met 20% sociale segment, 30% middensegment, 30% hogere segment en 20% topsegment. De kade zal getransformeerd worden van parkeerzone naar een aantrekkelijke groene kade, met veel verblijfswaarde en een sterke beleving van de rivier. De nieuwe Parkhavenkade zal een verbindende schakel zijn in de ontwikkeling van de rivieroevers tot stedelijk parklandschap. De Maastunneltraverse zal overbrugt worden waardoor de verbinding tussen Het Park en de Parkhavenstrook wordt verbeterd.

Haalbaarheidsonderzoek Parkhaven010

Het marktinitiatief beantwoordt dermate ruim aan de gemeentelijke ambities dat de gemeente hieraan prioriteit wil geven. In april 2019 heeft de gemeente Rotterdam besloten om een haalbaarheid onderzoek uit te voeren waarbij ook kwaliteitseisen en randvoorwaarden worden op gesteld voor een nog te maken masterplan van de initiatiefnemers.

Randvoorwaarden bebouwing Parkhaven

Het college van Rotterdam heeft op 17 december 2019 de randvoorwaarden vastgesteld voor eventuele woningbouw aan de Parkhaven. Deze randvoorwaarden worden op 22 januari 2020 voorgelegd aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en op 30 januari aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet de randvoorwaarden (pdf) goedkeuren.

De randvoorwaarden zijn o.a.:

  • rondom de Euromast moet een ruimte van minimaal 70 meter vrij blijven.
  • de Parkhavenkade krijgt een groen karakter waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven of herplant worden. Groen en bomen die plaats zouden moeten maken voor woningbouw, moeten in ieder geval gecompenseerd worden.
  • bebouwing mag geen massieve ‘wand’ van bebouwing zijn met ruimte tussen de gebouwen en variatie in bouwhoogtes
  • gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer, geluid, luchtkwaliteit en veiligheid moeten goed worden onderzocht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here