Nieuw Kralingen – bouw start in 2021

5
35146

Nieuw Kralingen wordt de naam van een nieuwe groene woonwijk in Kralingen Rotterdam aan de rand van het Kralingse Bos. Het gebied dat nu nog in gebruik is als bedrijventerrein, Veilingterrein en gemeentekwekerij wordt in de komende 25 jaar getransformeerd tot een aantrekkelijke, gevarieerde groene wijk met voornamelijk grondgebonden woningen in het dure segment. 

Nieuw Kralingen

Bouw start in 2021

De gemeente Rotterdam maakte maandag 2 december 2019 samen met ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour afspraken over de taakverdeling, het woningbouwprogramma en de kosten. Ook zijn vier architectenbureaus geselecteerd voor het ontwerp; de ontwikkelcombinatie Nieuwe Kralingen (OCNK) noemt achtereenvolgens V8 Architects, Architectuur Maken, Hans van der Heijden Architect en Braaksma & Roos Architectenbureau. De bouw start in 2021.

Maximaal 800 nieuwe woningen

De nieuwe wijk Nieuw Kralingen krijgt een ambitieus programma door de fantastische ligging aan het Kralingse Bos. Het programma gaat uit van circa 800 woningen. Het grootste gedeelte zijn koopwoningen vanaf 400.000 euro, maar de ontwikkelaars bouwen ook 80 sociale huurwoningen, ongeveer 80 huurwoningen in het middensegment en 50 koopwoningen met een prijs tot 400.000 euro. De nieuwe wijk komt tegenover de wijk Nieuw Crooswijk te liggen dat eerste wordt afgebouwd.

Hoe gaat Nieuw Kralingen er uit zien?

De meeste woningen zullen zich bevinden bij het entreeplein (Boezem) en aan de Verlegde Bosdreef. Binnen de woningtypologieën wordt er op verschillende plaatsen de mogelijkheid voor zelfbouw geboden. Passend bij de verschillende doelgroepen worden de woningen in Nieuw Kralingen in een aantal woonmilieus ontwikkeld. Het betreft voornamelijk koopwoningen, maar ook een aantal vrije sector huurwoningen. Alle woonmilieus dragen de kerneigenschap ‘rustig stedelijk’

Woonmilieu Stads
Voor dit woonmilieu worden de referenties Jericho- en Kralingse Plaslaan (stedelijke randen, zoals Verlegde Bosdreef) gehanteerd. Beiden zijn stadse straten met verschillende bebouwingstypologieën en activiteit in de plint. In het stads woonmilieu komen circa 475 woningen. Er heerst een relatief stadse dichtheid.

 • Beneden-bovenwoningen: ca. 60-90
 • Kleinschalige appartementen: ca. 150-180
 • Herenhuizen: ca. 110-140
 • Stadswoningen: ca. 90-120

Woonmilieus Stadspark 1 & 2
Dit woonmilieu Stadspark vertegenwoordigt de sfeer en het type woningen waar aan wordt gedacht als men aan Oud-Kralingen denkt. Een variëteit aan grondgebonden woningtypen, met diepe tuinen en smalle romantische straten. De dichtheid is lager dan die bij het stads milieu. Meerkappers tot circa 6 woningen onder een kap tot vrijstaande woningen staan hier door elkaar heen.

 • 2-6 kappers ca. 220-250
 • Kleinschalige appartementen ca. 20-40
 • Vrijstaand ca. 20-40

Woonmilieu Bosrand
De woningen in het woonmilieu Bosrand zijn de duurste van Nieuw Kralingen. Ze liggen het dichtst bij het Kralingse Bos (niet in het bos) en hebben veelal relatief grote tuinen.

 • Vrijstaande woningen ca. 10-20
 • Geschakelede woningen ca. 10-20

Impressie filmpje Nieuw Kralingen

Nieuw Kralingen | Copyright © West 8. All rights reserved. from West 8 on Vimeo.

Omleggen Bosdreef

Om de kracht van de ligging van het Kralingse Bos maximaal te benutten is een verlegging van de Bosdreef naar de noordzijde van het plangebied noodzakelijk. Op dit moment is de Bosdreef een verkeersader waar men met 70 km per uur de Boezembrug benaderd. De Verlegde Bosdreef loopt echter direct langs de nieuwe woonwijk, waardoor een lagere snelheid vanuit veiligheid, milieu en geluid gewenst is. Om deze lagere snelheid natuurlijk af te dwingen komt er een S-bocht (wordt nader uitgewerkt voor de definitieve versie van de gebiedsvisie) naast het stoommuseum.

Nieuw kralingen krijgt twee wijkontsluitingen voor de auto. Eén ter plekke van de huidige aansluiting Bosdreef – Boezemlaan, en één bij de Verlegde Bosdreef, nabij het bedrijventerrein de Boezembocht.

Wellantcollege

Het Wellantcollege (MBO) zal haar locatie aan de Bosdreef verlaten. Er wordt uitgegaan van volledige sloop- nieuwbouw van dit pand, maar een alternatief zou kunnen zijn om hier een renovatie/transformatie-opgave aan te binden. Gezien de vorm en uitstraling van het pand en de gewenste sfeer en identiteit van Nieuw Kralingen is de keuze nu gemaakt om het college volledig te vervangen met nieuwbouw.

Voorzieningen (winkels, horeca, school)

Nieuw Kralingen wordt een wijk die opgaat in het stads weefsel van Rotterdam. Wat voorzieningen betreft is de wijk echter voor een groot deel aangewezen op de omliggende wijken (Kralingen en Crooswijk).

 • In het plangebied komt geen nieuwe basisschool omdat er waarschijnlijk onvoldoende potentiële leerlingen hiervoor zullen zijn.
 • In de wijk komt geen supermarkt. In de omliggende buurten zijn verschillende supermarkten aanwezig.
 • In Nieuw Kralingen kan echter geen ruimte worden geboden aan detailhandel zoals een kaaswinkel of poelier, omdat dit niet past binnen het huidige gemeentelijke beleid.
 • Horeca functies mogen echter wel en kunnen een functie krijgen als sociaal aantrekkingspunt.
 • In alle verschillende woonmilieus wordt daarom ruimte gegeven om een kantoor/praktijk aan huis mogelijk te maken.
Nieuw Kralingen

Architectuur

De architectuur van Nieuw kralingen krijgt een duidelijke verwantschap met Kralingen Oost, gekenmerkt door architectuur die de sfeer ademt en het gevoel geeft van laat 19e en vroeg 20e eeuwse architectuur.

Milieutechnische haalbaarheid

Heijmans en ERA Contour hebben de afgelopen periode op de meest kritieke onderdelen de (milieutechnische) haalbaarheid van de plannen voor Nieuw Kralingen laten onderzoeken. Om de effecten van de aanwezige bedrijven met een zware milieucategorie, waaronder de twee metaalverwerkingsbedrijven, de A20 en het spoor op de woningbouw te minimaliseren zijn Heijmans en ERA Contour voornemens een bufferzone te realiseren. Deze zone bestaat uit nieuwe bedrijven met milieucategorieën die goed samengaan met een woonfunctie en die een uitstraling krijgen, welke passend is bij de nieuwe woonwijk.

Planning, bestemmingsplan en stedebouwkundigplan

Architectenbureau West 8 (Adriaan Geuze) ronde in december 2015 een ruimtelijke studie Nieuw Kralingen af in opdracht van Heijmans en Era Contour. Op 8 juni 2016 werd hiervoor een principe-akkoord ondertekend door ontwikkelaars Heijmans, ERA Contour en de gemeente Rotterdam tijdens de Provada-vastgoedbeurs. In oktober 2017 is hiervoor een concept gebiedsvisie (pdf) gepresenteerd.

De concept-gebiedsvisie Nieuw Kralingen en de onderzoeken die daaraan ten grondslag liggen zijn de basis voor het bestemmingsplan. Hierbij wordt in de verlegging van de Bosdreef voorgelegd, inclusief de benodigde ruimte voor kruisingen. De uitwerking van de visie in een stedenbouwkundig plan en deelplannen zal in de geest van de concept- gebiedsvisie in principe nader worden uitgewerkt door het reeds betrokken stedenbouwkundig en landschapsbureau West8.

Fasering realisatie Nieuw Kralingen

 • Fase 0 – Onherroepelijk bestemmingsplan.
 • Fase 1 – Realisatie kadewoningen langs Boezem en schoollocatie. Vooruitlopend op de verlegging van de Bosdreef wordt direct grenzend aan de Boezem en de daarachter gelegen schoollocatie huizen ontwikkeld en gerealiseerd. Vooralsnog blijven deze huizen gebruik maken van de bestaande infrastructuur.
 • Fase 2 – Verlegging Bosdreef en realisatie bedrijvigheid / geluidscherm 
 • Fase 3 – Realisatie woningbouw langs Verlegde Bosdreef, aanleg bepalende groen- en waterstructuren.
 • Fase 4 – Ontwikkeling woongebieden. Hierbij kan gekozen worden voor een fasering “van de randen naar Kralingsebos” of in “taartpunten” te werken, waarbij in alle onderscheiden woonmilieus tegelijkertijd woningen worden ontwikkeld.
  Bij een beoogd woningaantal van maximaal 800 woningen wordt bij een gemiddeld realisatietempo van 50 – 60 woningen per jaar circa 15 jaar gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Kralingen.

Plan Kralingse Berg

In 2012 werd bekend dat het project Kralingse Berg, waarin de overkapping van de rijksweg A20 het meest opvallend is, voorlopig niet verder werd ontwikeld. Om het 800 miljoen euro tellende initiatief te bekostigen, voorziet het ook in de bouw van 4500 woningen in het midden- en hoge segment. Het is te hopen dat door de economische opleving dit plan als nog een kans krijgt.

Project gegevens

Naam: Nieuw Kralingen
Status: in ontwikkeling
Adres: 
Deelgemeente: 
Kralingen Crooswijk
Categorie: Woningen
Architecten: West 8 (stedenbouwkundigplan), V8 Architects, Architectuur Maken, Hans van der Heijden Architect en Braaksma & Roos Architectenbureau
Opdrachtgever: Heijmans, EraContour
Start bouw: 2021
Realisatie: ca. 2035

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Nieuw Kralingen 51.942369, 4.498974 Nieuw KralingenGebiedsontwikkeling2018 -2031

5 REACTIES

 1. Is de prachtige ambitie van het plan Kralingseberg (verbinden parken Kralingse plas met Hillgersbergse plassen) hiermee verlaten? Dat zou heel jammer zijn, een gemiste kans!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here