Nieuw Kralingen – bouw 130 huurwoningen gestart

5
71626

Nieuw Kralingen is de naam van een nieuwe groene woonwijk in Kralingen Rotterdam aan de rand van het Kralingse Bos. Het gebied dat deels in gebruik is als bedrijventerrein, Veilingterrein en gemeentekwekerij wordt in de komende 20 jaar getransformeerd tot een aantrekkelijke, gevarieerde groene wijk met ca. 800 woningen met name in het dure segment. De Bosdreef wordt hiervoor verlegd waardoor Nieuw Kralingen direct gaat grenzen aan het Kralingse Bos. Nieuw Kralingen wordt ontwikkeld door OCNK (een samenwerking tussen Heijmans en TBI-onderneming ERA Contour). Op 21 december 2021 is de bouw gestart van de eerste bouwprojecten in Nieuwe Kralingen in het bijzijn van wethouder Bas Kurvers (Bouwen & Wonen).

Nieuw Kralingen – verkoop en bouw in 2021 gestart

Op dinsdag 21 december 2021 gaf wethouder Bas Kurvers (Bouwen & Wonen) het feestelijke startschot voor de start bouw. Na een lange voorbereiding en binnen een half jaar na het onherroepelijke bestemmingsplan is daarmee de bouw van de eerste 173 woningen in Nieuwe Kralingen gestart. De nieuwbouw woningen bestaan uit 80 sociale huurwoningen, 40 middenhuurwoningen,10 vrije sector huurwoningen en 43 koopwoningen (aan den Boezem 1) in verschillende typen gebouwd.

Huurwoningen op de Kop van de Boezem

In december 2021 is gestart met de bouw van het appartementengebouw Op de Kop van de Boezem. De nieuwbouw bestaat uit 40 midden huurwoningen, 10 vrije sector huurwoningen en een parkeergarage. Het appartementengebouw wordt gebouwd bij de entree van de nieuwe wijk, ongeveer op de plek waar het Wellant College stond. Het ontwerp is van Happel Cornelis Verhoeven Architecten (HCVA) uit Rotterdam in opdracht van Vastgoedbelegger Duinweide. Het ontwerp is geïnspireerd op de klassieke elementen van de 19e-eeuwse panden in Kralingen.

Huurwoningen Woonstad

De 80 sociale huurwoningen komen aan de nieuwe Verlegde Bosdreef te liggen. De OCNK bouwt deze voor Woonstad Rotterdam. Het ontwerp is van INBO architecten. Het appartementengebouw heeft Kralingse details zoals het opstapje in de woningen aan de straat. Het gebouw krijgt drie verschillende architectuurstijlen, zodat het helemaal aansluit bij de andere woningen in de wijk. De meeste woningen zijn 65m2 en hebben drie kamers: een woonkamer en twee slaapkamers. Ook komen er acht 2-kamerwoningen en vijf 4-kamerwoningen. Huurprijs vanaf €633,25 tot €678,66 per maand.
Meer informatie: Woonstad Rotterdam

Koopwoningen Aan de Boezem

Alle 43 koopwoningen in Nieuw Kralingen in deelplan ‘Aan de Boezem 1’ die op 17 april 2021 in de verkoop ging zijn verkocht. De 43 unieke woningen zijn verdeeld over 8 woningtypes in verschillende architectuurstijlen. De woonoppervlaktes variëren van 130m2 tot en met 229m2. De prijzen variëren van € 660.000,- tot € 1.125.000,- v.o.n.

Impressie Nieuw Kralingen – Aan de Boezem

Eerste fase Nieuw Kralingen

De eerste fase van Nieuw Kralingen zijn de woningen worden gebouwd bij het entreeplein aan de Boezem (deelgebieden 1 – 5) en aan de verlegde Bosdreef (deelgebieden 6 – 8). Deze deelgebieden krijgen een stadswoonmilieu met referenties Jericho- en Kralingse Plaslaan. Er heerst een relatief stadse dichtheid. In de 1e fase worden de volgende woningen gebouwd: 180 koopwoningen (duurder dan € 400.000), 80 koopwoningen (ca. € 400.000), 80 sociale huurwoningen en circa 60 middeldure huurwoningen.

Planning deelgebieden fase 1

 1. Op de Kop van de Boezem – 50 woningen vrije huur sector en 80 sociale huurwoningen – bouw gestart – december 2021
 2. Aan de Boezem 1 – 43 koopwoningen – verkocht – bouw gestart december 2021
 3. Aan de Boezem 2 – koopwoningen – verkoop start 2022
 4. In de Lanen – koopwoningen – verkoop start 2022
 5. Voor aan de Park entree – koopwoningen – verkoop start 2022
 6. Op de kop van de Avenue – koop woningen – verkoop start januari 2022
 7. Boven de vijver – koopwoningen – verkoop start 2022
 8. Aan de Vallei – koopwoningen – verkoop start 2023

Inschrijven en verkoop informatie: projectwebsite

Tweede fase Nieuw Kralingen

Woonmilieus Stadspark (deelgebied 9 – 11)

Dit woonmilieu Stadspark vertegenwoordigt de sfeer en het type woningen waar aan wordt gedacht als men aan Oud-Kralingen denkt. Een variëteit aan grondgebonden woningtypen, met diepe tuinen en smalle romantische straten. De dichtheid is lager dan die bij het stads milieu. Meerkappers tot circa 6 woningen onder een kap tot vrijstaande woningen staan hier door elkaar heen.

 • 2-6 kappers ca. 220-250
 • Kleinschalige appartementen ca. 20-40
 • Vrijstaand ca. 20-40

Woonmilieu Bosrand (deelgebied 12 – 13)

De woningen in het woonmilieu Bosrand zijn de duurste van Nieuw Kralingen. Ze liggen het dichtst bij het Kralingse Bos (niet in het bos) en hebben veelal relatief grote tuinen.

 • Vrijstaande woningen ca. 10-20
 • Geschakelede woningen ca. 10-20

Impressie filmpje Nieuwe Kralingen

Nieuw Kralingen | Copyright © West 8. All rights reserved. from West 8 on Vimeo.

Architectuur Nieuw Kralingen

Nieuw Kralingen wordt ontwikkeld ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Het Stedebouwkundigontwerp is van het architectenbureau West 8 van Adriaan Geuze. De ontwikkelcombinatie Nieuwe Kralingen (OCNK) heeft vier architectenbureaus geselecteerd voor het ontwerp: V8 Architects, Architectuur Maken, INBO en Braaksma & Roos Architectenbureau.

De architectuur van Nieuw Kralingen krijgt een duidelijke verwantschap met Kralingen Oost, gekenmerkt door architectuur die de sfeer ademt en het gevoel geeft van laat 19e en vroeg 20e eeuwse architectuur.

Omleggen Bosdreef

Om de kracht van de ligging van het Kralingse Bos maximaal te benutten is een verlegging van de Bosdreef naar de noordzijde van het plangebied noodzakelijk. Op dit moment is de Bosdreef een verkeersader waar men met 70 km per uur de Boezembrug benaderd. De Verlegde Bosdreef loopt echter direct langs de nieuwe woonwijk, waardoor een lagere snelheid vanuit veiligheid, milieu en geluid gewenst is. Om deze lagere snelheid natuurlijk af te dwingen komt er een S-bocht (wordt nader uitgewerkt voor de definitieve versie van de gebiedsvisie) naast het stoommuseum.

Nieuw kralingen krijgt twee wijkontsluitingen voor de auto. Eén ter plekke van de huidige aansluiting Bosdreef – Boezemlaan, en één bij de Verlegde Bosdreef, nabij het bedrijventerrein de Boezembocht.

Wellantcollege

Het Wellantcollege (MBO) zal haar locatie aan de Bosdreef verlaten. Er wordt uitgegaan van volledige sloop- nieuwbouw van dit pand, maar een alternatief zou kunnen zijn om hier een renovatie/transformatie-opgave aan te binden. Gezien de vorm en uitstraling van het pand en de gewenste sfeer en identiteit van Nieuw Kralingen is de keuze nu gemaakt om het college volledig te vervangen met nieuwbouw.

Voorzieningen (winkels, horeca, school)

Nieuw Kralingen wordt een wijk die opgaat in het stads weefsel van Rotterdam. Wat voorzieningen betreft is de wijk echter voor een groot deel aangewezen op de omliggende wijken (Kralingen en Crooswijk).

 • In het plangebied komt geen nieuwe basisschool omdat er waarschijnlijk onvoldoende potentiële leerlingen hiervoor zullen zijn.
 • In de wijk komt geen supermarkt. In de omliggende buurten zijn verschillende supermarkten aanwezig.
 • In Nieuw Kralingen kan echter geen ruimte worden geboden aan detailhandel zoals een kaaswinkel of poelier, omdat dit niet past binnen het huidige gemeentelijke beleid.
 • Horeca functies mogen echter wel en kunnen een functie krijgen als sociaal aantrekkingspunt.
 • In alle verschillende woonmilieus wordt daarom ruimte gegeven om een kantoor/praktijk aan huis mogelijk te maken.

Milieutechnische haalbaarheid

Heijmans en ERA Contour hebben de afgelopen periode op de meest kritieke onderdelen de (milieutechnische) haalbaarheid van de plannen voor Nieuw Kralingen laten onderzoeken. Om de effecten van de aanwezige bedrijven met een zware milieucategorie, waaronder de twee metaalverwerkingsbedrijven, de A20 en het spoor op de woningbouw te minimaliseren zijn Heijmans en ERA Contour voornemens een bufferzone te realiseren. Deze zone bestaat uit nieuwe bedrijven met milieucategorieën die goed samengaan met een woonfunctie en die een uitstraling krijgen, welke passend is bij de nieuwe woonwijk.

Nieuw Kralingen

Stedebouwkundigplan

Architectenbureau West 8 (Adriaan Geuze) ronde in december 2015 een ruimtelijke studie Nieuw Kralingen af in opdracht van Heijmans en Era Contour. Op 8 juni 2016 werd hiervoor een principe-akkoord ondertekend door ontwikkelaars Heijmans, ERA Contour en de gemeente Rotterdam tijdens de Provada-vastgoedbeurs. In oktober 2017 is hiervoor een concept gebiedsvisie (pdf) gepresenteerd.

De concept-gebiedsvisie Nieuw Kralingen en de onderzoeken die daaraan ten grondslag liggen zijn de basis voor het bestemmingsplan. Hierbij wordt in de verlegging van de Bosdreef voorgelegd, inclusief de benodigde ruimte voor kruisingen. De uitwerking van de visie in een stedenbouwkundig plan en deelplannen zal in de geest van de concept- gebiedsvisie in principe nader worden uitgewerkt door het reeds betrokken stedenbouwkundig en landschapsbureau West8.

Fasering realisatie Nieuw Kralingen

 • Fase 0 – Onherroepelijk bestemmingsplan.
 • Fase 1 – Realisatie kadewoningen langs Boezem en schoollocatie. Vooruitlopend op de verlegging van de Bosdreef wordt direct grenzend aan de Boezem en de daarachter gelegen schoollocatie huizen ontwikkeld en gerealiseerd. Vooralsnog blijven deze huizen gebruik maken van de bestaande infrastructuur.
 • Fase 2 – Verlegging Bosdreef en realisatie bedrijvigheid / geluidscherm 
 • Fase 3 – Realisatie woningbouw langs Verlegde Bosdreef, aanleg bepalende groen- en waterstructuren.
 • Fase 4 – Ontwikkeling woongebieden. Hierbij kan gekozen worden voor een fasering “van de randen naar Kralingsebos” of in “taartpunten” te werken, waarbij in alle onderscheiden woonmilieus tegelijkertijd woningen worden ontwikkeld.
  Bij een beoogd woningaantal van maximaal 800 woningen wordt bij een gemiddeld realisatietempo van 50 – 60 woningen per jaar circa 15 jaar gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van Nieuw Kralingen.

Plan Kralingse Berg

In 2012 werd bekend dat het project Kralingse Berg, waarin de overkapping van de rijksweg A20 het meest opvallend is, voorlopig niet verder werd ontwikeld. Om het 800 miljoen euro tellende initiatief te bekostigen, voorziet het ook in de bouw van 4500 woningen in het midden- en hoge segment. Het is te hopen dat door de economische opleving dit plan als nog een kans krijgt.

Project gegevens

Naam: Nieuw Kralingen
Status: in ontwikkeling
Adres: Prinses Beatrixlaan, Bosdreef
Deelgebied: 
Kralingen Crooswijk
Categorie: Woningen
Architecten: West 8 (stedenbouwkundigplan), V8 Architects, Architectuur Maken, INBO en Braaksma & Roos Architectenbureau
Opdrachtgever: Heijmans, EraContour
Start bouw: 2021
Realisatie: ca. 2035

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Nieuw Kralingen 51.942369, 4.498974 Nieuw KralingenGebiedsontwikkeling2018 -2031

5 REACTIES

 1. Is de prachtige ambitie van het plan Kralingseberg (verbinden parken Kralingse plas met Hillgersbergse plassen) hiermee verlaten? Dat zou heel jammer zijn, een gemiste kans!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in