Pompenburg gebiedsontwikkeling

3
17596

Het gebied Pompenburg in Rotterdam wordt herontwikkeld. Op 12 november 2018 is een concept visie gebiedsontwikkeling Nieuw Pompenburg aan de gemeenteraad aangeboden. Op het gebied rond rond het Station Hofplein komen 700 woningen, een hotel, horeca, winkels en een school. In het gebied wordt ook een toren gepland van 115 meter hoog.

Nieuw Pompenburg Rotterdam 1

Pompenburg is het gebied dat ligt tussen de Schiekade, Heer Bokelweg, Katshoek, Stroveer en Pompenburg. Het gebied wordt doorsneden door het spoor. Het zuidelijk deel behoort tot de binnenstad, het deel ten noorden van het spoor tot Noord.Initiatiefnemers Nieuw Pompenburg

Initiatiefnemers Nieuw Pompenburg

De visie is ontwikkeld door Studioninedots, Delva Landscape Architecture/Urbanism en Skonk in opdracht van Combinatie Pompenburg bestaande uit Dura Vermeer, J.P. van Eesteren, Synchroon. De corporaties Havensteder en Vestia, en de gemeente Rotterdam, zijn belanghebbenden en als zodanig betrokken bij het plan Pompenburg.

Punten uit de concept visie

De gebiedsontwikkeling Pompenburg vormt een essentiële schakel in het verbeteren van de verbinding tussen het centrum en Noord. Wat nu nog een gebied is met vele achterkanten kan worden doorontwikkeld tot een interessante verblijfsplek met een goede mix aan functies. De huidige conceptvisie gaat uit van circa 700 woningen (onderverdeeld in 20 % sociaal, 50 % middelduur en 30 % duur).  Naast het woonprogramma is er ruim 20.000m2 overig programma (o.a. hotel, horeca, dienstverlening en retail).

Nieuw Pompenburg plattegrond

Station Hofplein krijgt een centrale plek in de ontwikkeling en er is veel aandacht voor verbindingen. Verder toont de ontwikkeling zich gevoelig voor haar context. De centrumkant van de ontwikkeling is hoogstedelijk, terwijl de kant richting het Oude Noorden (Heliport) zich veel kleinschaliger toont en meer op de buurt gericht is.

Nieuw Pompenburg Rotterdam 2

Luchtsingel
Een route op het niveau +1 blijft ter vervanging van de huidige luchtsingel. Informele openbare ruimtes (zoals het binnenterrein van het Schiekadeblok en het dak van Station Hofplein) worden zo aan elkaar gekoppeld.

Hoogbouw
De huidige begrenzing van de hoogbouwvisie ligt ter plaatse van het spoor. Ten noorden van het spoor mag op dit moment niet hoger gebouwd worden dan 70 meter. Momenteel vindt een herijking van de hoogbouwvisie plaats. Voorgesteld zal worden de hoogbouwvisie te wijzingen zodat de toren van 115 meter hoogte ten noorden van het spoor zoals voorgesteld in de visie mogelijk wordt.

Scholen
Het schoolgebouw aan de Heer Bokelweg (nr. 258-260) is in de visie betrokken. Dit gebouw is momenteel nog in gebruik door het Grafisch Lyceum en het Heer Bokelcollege. Om de ambitie van de gebiedsontwikkeling Pompenburg mogelijk te maken, is sloop/nieuwbouw op deze locatie zeer gewenst. De wens van de gemeente is ook om een nieuwe basisschool binnen Pompenburg te realiseren. Het idee bestaat om dit in te passen aan de Hofdijk. Hierin zullen ook de kansen voor de School van de Toekomst worden meegenomen, in relatie tot de openbare buitenruimte (schoolplein en groen).

Bredere gebiedsontwikkeling

Pompenburg ZoHo Schiekadeblok

De gebiedsontwikkeling Pompenburg staat niet op zichzelf. Direct aansluitend zullen de komende jaren ook Katshoek, het Zomerhofkwartier (ZoHo) en het Schiekadeblok worden herontwikkeld. Hier ligt de potentie om een programma van circa 300.000 m2 oppervlakte te realiseren. 

Codrico terrein herontwikkeling

Het Codrico fabrieksterrein aan de Rijnhaven op Katendrecht wacht een spectaculaire herontwikkeling. De monumentale fabriek wordt herontwikkeld en worden nieuwe gebouwen neergezet...

Woongebouw Alexandrium

Little C – Coolhaven