Pompenburg gebiedsontwikkeling

3
24834

Het gebied Pompenburg in Rotterdam wordt herontwikkeld. Op 12 november 2018 is een concept visie gebiedsontwikkeling Nieuw Pompenburg aan de gemeenteraad aangeboden. Op het gebied rond rond het Station Hofplein komen 700 woningen, een hotel, horeca, winkels en een school. In het gebied wordt ook een toren gepland van 115 meter hoog.

Nieuw Pompenburg Rotterdam 1

Pompenburg is het gebied dat ligt tussen de Schiekade, Heer Bokelweg, Katshoek, Stroveer en Pompenburg. Het gebied wordt doorsneden door het spoor. Het zuidelijk deel behoort tot de binnenstad, het deel ten noorden van het spoor tot Noord.Initiatiefnemers Nieuw Pompenburg

Initiatiefnemers Nieuw Pompenburg

De visie is ontwikkeld door Studioninedots, Delva Landscape Architecture/Urbanism en Skonk in opdracht van Combinatie Pompenburg bestaande uit Dura Vermeer, J.P. van Eesteren, Synchroon. De corporaties Havensteder en Vestia, en de gemeente Rotterdam, zijn belanghebbenden en als zodanig betrokken bij het plan Pompenburg.

Punten uit de concept visie

De gebiedsontwikkeling Pompenburg vormt een essentiële schakel in het verbeteren van de verbinding tussen het centrum en Noord. Wat nu nog een gebied is met vele achterkanten kan worden doorontwikkeld tot een interessante verblijfsplek met een goede mix aan functies. De huidige conceptvisie gaat uit van circa 700 woningen (onderverdeeld in 20 % sociaal, 50 % middelduur en 30 % duur).  Naast het woonprogramma is er ruim 20.000m2 overig programma (o.a. hotel, horeca, dienstverlening en retail).

Nieuw Pompenburg plattegrond

Station Hofplein krijgt een centrale plek in de ontwikkeling en er is veel aandacht voor verbindingen. Verder toont de ontwikkeling zich gevoelig voor haar context. De centrumkant van de ontwikkeling is hoogstedelijk, terwijl de kant richting het Oude Noorden (Heliport) zich veel kleinschaliger toont en meer op de buurt gericht is.

Nieuw Pompenburg Rotterdam 2

Luchtsingel
Een route op het niveau +1 blijft ter vervanging van de huidige luchtsingel. Informele openbare ruimtes (zoals het binnenterrein van het Schiekadeblok en het dak van Station Hofplein) worden zo aan elkaar gekoppeld.

Hoogbouw
De huidige begrenzing van de hoogbouwvisie ligt ter plaatse van het spoor. Ten noorden van het spoor mag op dit moment niet hoger gebouwd worden dan 70 meter. Momenteel vindt een herijking van de hoogbouwvisie plaats. Voorgesteld zal worden de hoogbouwvisie te wijzingen zodat de toren van 115 meter hoogte ten noorden van het spoor zoals voorgesteld in de visie mogelijk wordt.

Scholen
Het schoolgebouw aan de Heer Bokelweg (nr. 258-260) is in de visie betrokken. Dit gebouw is momenteel nog in gebruik door het Grafisch Lyceum en het Heer Bokelcollege. Om de ambitie van de gebiedsontwikkeling Pompenburg mogelijk te maken, is sloop/nieuwbouw op deze locatie zeer gewenst. De wens van de gemeente is ook om een nieuwe basisschool binnen Pompenburg te realiseren. Het idee bestaat om dit in te passen aan de Hofdijk. Hierin zullen ook de kansen voor de School van de Toekomst worden meegenomen, in relatie tot de openbare buitenruimte (schoolplein en groen).

Bredere gebiedsontwikkeling

Pompenburg ZoHo Schiekadeblok

De gebiedsontwikkeling Pompenburg staat niet op zichzelf. Direct aansluitend zullen de komende jaren ook Katshoek, het Zomerhofkwartier (ZoHo) en het Schiekadeblok worden herontwikkeld. Hier ligt de potentie om een programma van circa 300.000 m2 oppervlakte te realiseren. 

Naast het toevoegen van gebouwen liggen er kansen om de stedelijke structuur te verbeteren, de openbare ruimte aantrekkelijker en groener te maken, verbindingen te leggen en barrières te slechten. Verder wordt ingezet op levendigheid en duurzaamheid. In dit gebied ligt de nadruk op woningbouw, maar is ook ruimte voor de nodige andere functies zoals werken, horeca, maatschappelijke voorzieningen, hotels en een beperkt volume aan detailhandel.

Projecten in Rotterdam van deze architect:

3 REACTIES

  1. Wat wel weer zonder overleg en zonder architectuurhistorisch besef blijkbaar gesloopt gaat worden is de parkeergarage Parking Hofplein. Maakt niet uit dat die als plint een integraal onderdeel van de toren vormt en dat sloop de toren dus visueel significant aantast, want als het gaat om de combinatie “ongezellige kolos wegwerken” en nog “meer geld uit die dure grond halen”, oftewel kneuterig denken in combinatie met geldschrapen dan heb je daar twee oer-hollandse eigenschappen aan het werk waar geen enkele architectonische waarde ooit tegenop kan.

    Foto van de situatie: https://www.rotterdamarchitectuurprijs.nl/media/images/hoek_spaces_klein.jpg

  2. Sloop/nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Heer Bokelweg. Dan heb je het dus over een gebouw van Maaskant dat in 2015 gerenoveerd werd…

    • Correctie op mezelf: het gaat om het tegenoverliggende gebouw (verwarring omdat het Grafisch Lyceum ook aan de andere kant zit). Gelukkig maar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here